De economie herstelt zich. De eurolanden hebben zich ingezet om de crisis te bestrijden en herhaling te voorkomen. De eurozone staat er daardoor beter voor. De eurolanden werken nu verder aan duurzame economische groei. Daarbij ligt de nadruk op gezonde overheidsfinanciën, structurele verbetering van de economie en de voltooiing van de Europese bankenunie. Als handelsland heeft Nederland veel belang bij een gezonde Europese economie.

Video over belang van Europese economie voor Nederland

Bekijk in deze video waarom de Europese economie zo belangrijk is voor de Nederlandse export, de begroting en bankensector. 

VOICE-OVER: Nederland is als klein land en lid van de Europese Unie afhankelijk van hoe het in Europa gaat.

(Beeldtitel: Sterk Europa.)

We verdienen een groot deel van ons inkomen door handel met vooral andere Europese landen. Een op de drie banen hangt daarmee samen.

(Minister Dijsselbloem:) Het belang van Europa is in de eerste plaats natuurlijk economisch. Het economisch herstel van Europa is zeer belangrijk voor de Nederlandse export en de Nederlandse economie. Daarom werken we ook nauw samen binnen Europa zowel om de banken op orde te brengen structurele problemen in onze economieën aan te pakken en de begroting op orde te brengen. Dat bankentoezicht betekent dat banken gezond worden gemaakt onder Europees toezicht komen te staan en zo weer het economisch herstel kunnen ondersteunen. Begroting op orde is een probleem in vrijwel alle Europese landen. Een gezonde begroting betekent ook weer in de toekomst meer ruimte voor economie, meer ruimte voor investeren.

Animatie over het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

(Een animatie. Op een grijze bank verschijnen vier mensen. Een jongeman met een tablet staat op. Hij swipet naar een site met de tekst: Internationaal Monetair Fonds. Voice-over:)

ZOEVENDE EN PLOFFENDE GELUIDEN

EEN GALMENDE TOON

GEJUICH

VOICE-OVER: Het IMF is een internationale organisatie die sinds 1945 zorgt voor internationale financiële stabiliteit en monetaire samenwerking. Dit houdt in dat het IMF ervoor zorgt dat het wereldwijde betalingssysteem functioneert.
In totaal zijn 189 landen lid van het IMF.
De organisatie geeft deze lidstaten economisch advies en kan leningen verstrekken aan landen die in financiële problemen zijn geraakt.
De enige Nederlander die het IMF ooit heeft geleid, is Johan Witteveen.

(Op de tablet staat: 1973 tot 1978. Een vakje met een groen vinkje verschijnt bij de mensen op de bank.)

EEN KORT PIEPJE

OPNIEUW HET PIEPJE