Nederland en de Europese economie

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa. We verdienen een groot deel van ons nationale inkomen door onze export. Financiële stabiliteit en groei in Europa zijn daarom van groot belang voor Nederland.

VOICE-OVER: Nederland is sterk verweven met Europa.
Landen in Europa zijn economisch en financieel met elkaar verbonden.
Zo hebben ze financiële belangen in elkaar en voeren ze veel handel onderling.
Nederland profiteert hiervan.
Europa is belangrijk voor onze export. We verdienen er veel geld mee.
Het is zelfs onze belangrijkste inkomstenbron.
Drie kwart van de Nederlandse export gaat naar landen in Europa en dat levert veel werk op.
Veel banen in ons land hangen samen met de export.
De Europese landen zijn niet alleen door handel economisch met elkaar verbonden maar ook financieel. Nederlandse banken lenen bijvoorbeeld geld aan buitenlandse banken, bedrijven en landen.
Ook alle andere Europese landen hebben financiële belangen in elkaar.
De verwevenheid tussen de Europese landen is een feit.
In goede tijden profiteren we hiervan.
Als het slechter gaat, merken we daar de negatieve gevolgen van.
Als landen bijvoorbeeld minder of geen Nederlandse producten kopen dan kost ons dat veel geld en financiële instellingen in Nederland kunnen in de problemen komen als landen of banken leningen niet meer kunnen afbetalen.
Daarom steunt Nederland landen die in de problemen zitten en hun zaken op orde willen brengen. Dat is in ons eigen belang.
De bedragen waarvoor Nederland garant staat, zijn hoog maar onze export en financiële belangen zijn door de onderlinge verwevenheid nog vele malen hoger.

(Een kleine stapel geld waar Leningen bij staat en een grote waar Export bij staat.)

Open economie en grote financiële sector

Nederland is een exportland met een open economie en een grote (internationale) financiële sector. De welvaart, economische groei en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de handel met andere landen. Als het in Europa economisch niet goed gaat, heeft dat ook gevolgen voor de Nederlandse export, pensioenen en banen.
Het is dus nodig voor Nederland dat de Europese economie zich evenwichtig kan ontwikkelen. Daarvoor moet het eurogebied financieel stabiel zijn.

Maatregelen om de Europese economie versterken

Nederland werkt mee aan Europese maatregelen om de Europese economie blijvend te versterken:

De eurolanden handelen graag met elkaar en met economisch sterke landen in met name Azië en Amerika. Als alle eurolanden hun economie verbeteren, helpt dat om de prille economische groei te verstevigen. En de hoge werkloosheid tegen te gaan. Dit geldt ook voor Nederland.

Maatregelen om de Nederlandse economie versterken

Nederland geeft meer geld uit dan er binnenkomt. Daarom neemt Nederland maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Want een kloppend huishoudboekje is belangrijk voor een sterke economie, goed onderwijs, goede zorg en veiligheid.