Programmaplan Programma Nieuwe Europese Migratiefondsen

Per 1 januari 2014 start de nieuwe begrotingsperiode van 7 jaar (2014 – 2020) van de Europese Unie. Vanaf deze datum worden de huidige 4 migratiefondsen (Europees Vluchtelingenfonds, Europees Integratiefonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Buitengrenzenfonds) vervangen door 2 nieuwe Europese fondsen: het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).