Kamerbrief over verdeling en stand van zaken Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

Brief van Staatssecretaris Dijksma (EZ) aan Tweede Kamer over de inhoud van de EFRO-programma’s en de financiële uitwerking van EFRO 2014-2020.