Kamerbrief uitkomsten onderhandelingen EU-fondsen onder Cohesiebeleid

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de onderhandelingsuitkomsten over de Europese fondsen die vallen onder de zogenaamde 'Algemene Bepalingen Verordening' (Common Provision Regulation) voor de periode 2021-2027. Ook gaat de minister in op de Partnerschapsovereenkomst die 22 december 2021 is ingediend bij de Europese Commissie. Als laatste licht de minister per fonds de huidige stand van zaken van de implementatie en uitvoering in Nederland toe.

Kamerbrief uitkomsten onderhandelingen EU-fondsen onder Cohesiebeleid (PDF | 14 pagina's | 755 kB)