Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Het kabinet zet zich in om Nederland economisch sterk en duurzaam uit
de crisis te laten komen. Dit doet het door maatregelen te nemen en
hervormingen door te voeren die enerzijds zijn gericht op het ondervangen
van de negatieve gevolgen van de crisis en anderzijds het hoofd bieden aan
reeds voorziene ontwikkelingen, zoals de vergrijzing. Er zijn ingevoerde en
voorgenomen structurele hervormingen op onder andere het terrein van de
arbeidsmarkt, de woningmarkt, pensioenen, de langdurige zorg en de
energievoorziening.