Europese subsidies

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Europese migratie- en veiligheidsfondsen

De Europese Unie (EU) heeft een 2 fondsen die migratieprocessen en interne veiligheid binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).

Subsidieaanvraag Europese migratie- en veiligheidsfondsen

De nieuwe programmaperiode van de Europese fondsen loopt van 2014 – 2020. De voorbereidingen voor het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) zijn nog niet afgerond. Het voorbereidingsproces vindt u in het programmaplan Programma Nieuwe Europese Migratiefondsen.

De eerste oproep voor de migratie- en veiligheidsfondsen vindt in 2015 plaats. Het Agentschap SZW zorgt voor de uitvoering van de fondsen. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland