Brexit

Het Verenigd Koninkrijk wil  de Europese Unie verlaten. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2017 officieel aan de Europese Unie (EU) laten weten. In de 2 jaar hierna onderhandelen het VK en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. En over hun toekomstige relatie.

Wat nu?

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en de EU-regels blijven nog gelden. Het VK heeft 2 jaar de tijd om met de EU te onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. En over de relatie tussen het VK en de EU nadat het VK de EU heeft verlaten. Deze onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Inmiddels hebben de 1e onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

1e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU onderhandelden het eerst over:

  • rechten van burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk;
  • rechten van Britse burgers in de EU;
  • de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU;
  • de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek zodat hier na de Brexit geen onnodige belemmeringen ontstaan.

De VK en de EU hebben een gezamenlijk verslag (Engelstalige pdf)) uitgebracht over de voortgang van hun 1e fase onderhandelingsrondes. Op basis van dit verslag hebben de EU-landen besloten dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1e onderhandelingsrondes. Het VK en de EU hebben daarmee groen licht gekregen om aan de 2e fase onderhandelingsrondes te beginnen. Hierin gaan zij verder praten over een overgangsperiode na maart 2019 wanneer het VK de EU definitief verlaat. En over de voorwaarden waaraan hun toekomstige relatie moet voldoen.

Informatie over Brexit voor ondernemers

Doet u zaken met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk?

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u een informatieloket voor ondernemers over Brexit.

Vragen en antwoorden over Brexit

Er zijn 2 brochures met vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit:

Informatie over Brexit voor Nederlanders in VK

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag  (Engelstalige pdf) van EU en VK over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit. De informatie gaat over de effecten van de afspraken in dit verslag op de rechten van EU-burgers in het VK en van Britse burgers in de EU.

Let op: deze vragen en antwoorden dienen alleen als informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gezamenlijk verslag waarop de vragen en antwoorden zijn gebaseerd. Het verslag bevat namelijk alleen een politiek commitment aan de toezeggingen die erin staan. De EU zal erop toezien dat deze toezeggingen volledig worden nagekomen. Daartoe zal dit in juridische termen worden vastgelegd in het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten.

Informatie en advies

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor informatie en advies terecht bij de Nederlandse Ambassade in Londen, telefoon +44 207 590 3200, e-mail: lon@minbuza.nl

Zij kunnen ook mailen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

Nederlanders die wonen in het VK kunnen voor informatie over de huidige regels omtrent hun Nederlandse uitkering, bijvoorbeeld WIA of Anw-uitkering, terecht bij de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Welke landen horen bij het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.