Brexit

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2017 officieel aan de Europese Unie (EU) laten weten. In de 2 jaar hierna onderhandelen het VK en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. En over hun toekomstige relatie. Het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Wat nu?

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en de EU-regels blijven nog gelden. Het VK heeft 2 jaar de tijd om met de EU te onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. En over de relatie tussen het VK en de EU nadat het VK de EU heeft verlaten. Deze onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Inmiddels heeft een aantal onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

1e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU onderhandelden het eerst over:

  • rechten van burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk;
  • rechten van Britse burgers in de EU;
  • de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU;
  • de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek zodat hier na de Brexit geen onnodige belemmeringen ontstaan.

Het VK en de EU hebben een gezamenlijk verslag (Engelstalige pdf) uitgebracht over de voortgang van hun 1e fase onderhandelingsrondes. Op basis van dit verslag hebben de EU-landen besloten dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1onderhandelingsrondes om door te gaan naar de volgende fase.

2e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU hebben in de 2e fase onder meer onderhandeld over een overgangsperiode na 29 maart 2019, wanneer het VK de EU definitief verlaat. In de komende periode onderhandelen de EU en het VK over de voorwaarden waaraan hun nieuwe relatie moet gaan voldoen. Ook bespreken zij de nog openstaande onderdelen uit de 1e fase. De echte onderhandelingen over de nieuwe relatie beginnen pas na 29 maart 2019, als het VK geen lid meer is van de EU.

De EU heeft de afspraken uit de 1e en 2e fase inmiddels omgezet in concept-verdragsteksten voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten om Brexit mogelijk te maken (Engelstalige pdf) . De groen gemarkeerde teksten betreffen de punten waarover overeenstemming bestaat, in geel de punten waarover politieke overeenstemming bestaat, maar die nog moeten worden uitgewerkt. In wit de EU-tekstvoorstellen waarover nog geen overeenstemming bestaat, door tijdgebrek of verschil van mening. De EU, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten het definitieve terugtrekkingsakkoord goedkeuren. Het is de bedoeling dat het terugtrekkingsakkoord voor 29 maart 2019 is goedgekeurd, zodat het op tijd in werking kan treden en de overgangsperiode actief wordt. Hierin gaan zij verder praten over een overgangsperiode na maart 2019 wanneer het VK de EU definitief verlaat. En over de voorwaarden waaraan hun toekomstige relatie moet voldoen.

De EU heeft de afspraken uit de 1e fase inmiddels omgezet in concept-verdragsteksten (Engelstalig) voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten. De 27 EU-landen en het VK moeten deze teksten nog goedkeuren.

Informatie over Brexit voor Nederlanders in VK

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag  (Engelstalige pdf) van de EU en het VK over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit. De informatie gaat over de effecten van de afspraken in dit verslag op de rechten van EU-burgers in het VK en van Britse burgers in de EU.

Let op: deze vragen en antwoorden dienen alleen als informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gezamenlijk verslag waarop de vragen en antwoorden zijn gebaseerd. De toezeggingen zijn inmiddels omgezet in juridische termen in het concept-uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement.

Informatie en advies

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor informatie over Brexit terecht bij de Nederlandse ambassade in Londen en bij de Rijksoverheid. De ambassade organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten. Kijk op de Facebookpagina van de ambassade voor de data.  

Voor consulaire zaken kunt u contact opnemen met het 24/7 BZ Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw pensioenfonds.

Voor informatie over uw zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Studenten kunnen voor informatie over studiefinanciering terecht bij DUO en over overige zaken bij de onderwijsinstelling.

Voor informatie over de huidige regels omtrent uw Nederlandse uitkering kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Informatie over Brexit voor ondernemers

Doet u zaken met bedrijven in het VK? Voor meer informatie, vragen en advies over de Brexit kunt u terecht bij het Brexit-loket.

Vragen en antwoorden over Brexit

Er zijn 3 brochures met vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit: