Beslisnota bij Kamerbrief over VSO verslag Milieuraad 28 juni 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over VSO verslag Milieuraad 28 juni 2022 (PDF | 1 pagina | 72 kB)