Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Minister Koolmees meldt de stand van zaken van de onderhandelingen over de herziening van Verordening 883/2004. Deze verordening gaat over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.