Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019

Minister Blok biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 10 december 2019.