Aanbiedingsbrief Eerste Kamer verslag Milieuraad 5 maart 2020

Minister Van Veldhoven en minister Wiebes sturen een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met het verslag van de Milieuraad van 5 maart 2020 in Brussel naar de Eerste Kamer.