Kamerbrief bij geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4 en 5 juni 2020

De ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol sturen de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer. Deze vindt plaats op 4 en 5 juni 2020 via videoconferentie. Zij informeren daarbij de Kamer over het belang van de JBZ agentschappen Europol en Eurojust en hun financiële positie. Ook informeren zij de Kamer over de stand van zaken rond digitale nalatenschap.