Kamerbrief met Geannoteerde agenda informele videoconferentie EU-gezondheidsministers 16 juli 2020 en kwartaalrapportage EU-wetgevingsdossiers VWS

Minister De Jonge stuurt de Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van Europese ministers van (Volks)gezondheid op 16 juli 2020. Daarnaast stuurt de minister een kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De stukken zijn zowel naar de Tweede als naar de Eerste Kamer gestuurd.