Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de kwartaalrapportage aan van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (PDF | 1 pagina | 74 kB)