Beleidspapers EU-prioriteiten 2019-2024

Nederland heeft vijf centrale thema's geïdentificeerd die in de EU prioriteit dienen te krijgen: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaatbeleid en bescherming van waarden en belangen in het buitenland.

Naast deze vijf prioriteiten is Nederland van mening dat het bestuur en het functioneren van de EU ook in de Strategische Agenda dienen te worden verankerd om de koers naar een toekomstbestendige, effectieve en robuuste Europese Unie uit te stippelen.

Meer informatie over deze prioriteiten staat in onderstaande documenten.