Evaluatie en beoordeling markttoezicht en buitengrenscontroles 2010 tot en met 2013

Op basis van Europese regelgeving evalueren de landen van de Europese Unie elke 4 jaar hun markttoezicht op producten. Nederland heeft deze evaluatie in 2014 uitgevoerd en het rapport daarvan naar de Europese Commissie gestuurd.