Evaluatie en beoordeling markttoezicht en buitengrenscontroles 2010 tot en met 2013

Op basis van Europese regelgeving evalueren de landen van de Europese Unie elke 4 jaar hun markttoezicht op producten. Nederland heeft deze evaluatie in 2014 uitgevoerd en het rapport daarvan naar de Europese Commissie gestuurd.

Evaluatie en beoordeling markttoezicht en buitengrenscontroles 2010 tot en met 2013 (PDF | 29 pagina's | 256 kB)