Beantwoording Kamervragen over informele Europese Raad JBZ 6 en 7 juli 2020

Antwoorden van de ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol op de vragen, gesteld tijdens een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda voor de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze werd gehouden per videoconferentie op 6 en 7 juli 2020. De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).