Achter de schermen van Brussel - Het hart van Europa

Deze video brengt in beeld waar in Brussel overleggen op Europees niveau plaatsvinden.