Nederlanders met elkaar in gesprek over toekomst van Europa

Met de burgerdialoog Kijk op Europa kunnen alle inwoners van Nederland hun ideeën delen over de toekomst van Europa. Kijk op Europa is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse zaken en maakt onderdeel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. Ideeën van inwoners uit de hele Europese Unie (EU) worden gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa.

De EU heeft invloed op het leven van alle Nederlanders. Grote maatschappelijke thema’s als klimaat en migratie worden steeds meer in Europees verband aangepakt. En ook in het dagelijks leven spelen keuzes die in de EU gemaakt worden een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om te werken en te reizen in het buitenland. De toekomst van Europa is ook onze toekomst. Daarom wil de EU van haar inwoners weten hoe zij over de toekomst van Europa denken. Dit gebeurt met de Conferentie over de toekomst van Europa.

Negen thema’s

De Conferentie over de toekomst van Europa is dit voorjaar van start gegaan en loopt tot en met het voorjaar van 2022. Negen thema’s staan bij de Conferentie centraal. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder andere klimaatverandering en milieu, een sterke economie, digitale transformatie, migratie en de positie van Europa in de wereld. Ieder EU-land geeft op een eigen manier invulling aan de nationale burgerdialoog.

Verschillende manieren om mee te doen

De Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa start met een online vragenlijst die door iedere Nederlander kan worden ingevuld. Extra snel en makkelijk meedoen kan met ‘Swipen naar de toekomst’, een tool met 20 stellingen die speciaal voor jongeren is ontwikkeld. Komend najaar vinden daarnaast verschillende themadialogen plaats, waarbij groepen Nederlanders met elkaar in gesprek gaan. Daarbij wordt dieper ingegaan op onderwerpen die voor veel mensen belangrijk zijn. Er zijn dus verschillende manieren om mee te doen aan de Nederlandse burgerdialogen.

Naast de landelijke burgerdialogen, biedt de Conferentie nog meer mogelijkheden om mee te denken over de toekomst van Europa. Meer informatie hierover is te vinden op het Europese platform van de Conferentie. Per thema kan iedereen hier bijvoorbeeld eigen ideeën indienen. Ook kunnen inwoners, organisaties en belangenverenigingen in de EU hun eigen evenement organiseren.

Stem van Nederland in Europa

Door mee te doen aan de nationale burgerdialogen, kunnen Nederlanders gezamenlijk de stem van Nederland in Europa laten horen. Daarbij is ook ruimte voor vernieuwende ideeën en kritische geluiden. De eindresultaten en aanbevelingen worden in het voorjaar van 2022 gedeeld met het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. Zij verwerken de aanbevelingen in de toekomstplannen voor Europa.

Meer informatie

Meer informatie op Kijkopeuropa.nl of volg @KijkopEuropa op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.