Nederland blijft in EU-kopgroep digitalisering door extra investeringen

Nederlandse bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale technologieën. Ook de overheid investeert hierin extra en stimuleert bovendien Nederlanders om digitaal vaardig(er) te worden. Omdat daarnaast vast en mobiel internet van uitstekend niveau zijn, blijft Nederland in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU waarop Nederland net als in 2020 vierde staat, vlak achter Denemarken, Finland en Zweden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©EZK / DESI

Stevige basis voor de verschillende digitale ambities

De DESI index 2021 rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie ligt er volgens het rapport een stevige basis om de verschillende digitale ambities te realiseren.

Nederlandse vaste en mobiele netwerkinfrastructuur kwalitatief uitstekend

De Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken scoort in deze editie hoger en stijgt naar de tweede plaats in de EU. Dit komt bijvoorbeeld door de zeer hoge beschikbaarheid van snel vast breedbandinternet (>100 Megabit per seconde). Nederlanders kunnen hiervan gebruik maken via de kabel én er vindt nu in toenemende mate een versnelde aanleg van glasvezel in steden en buitengebieden plaats. De beschikbaarheid van mobiel internet via 5G ligt ook ver boven het Europese gemiddelde. Hierin kunnen nog extra stappen worden gezet, omdat de belangrijkste - door de EU aangewezen - frequentieband voor 5G in Nederland nog moet worden geveild.

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat): “Ondernemers, onderwijs en overheid slagen er samen in om Nederland aan de digitale top te houden. Het rapport laat echter ook zien dat deze positie geen gegeven is. Vandaar dat bedrijven én overheid veel extra privaat en publiek geld investeren in technologieën als quantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Minstens zo belangrijk is dat Nederlanders digitaal vaardig en weerbaar zijn om deze ontwikkelingen aan te kunnen. Dat vraagt om een actievere overheid bij zaken als scholing, cyberveiligheid, borgen van privacy en zorgen voor een goed werkende digitale markt. Dat krijgt steeds meer vorm bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen aan het online tijdperk.”

Mkb doet het beter dan Europees gemiddelde

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar gemiddeld opnieuw meer aan dan hun Europese collega’s. Inmiddels komt in het mkb gemiddeld 13% van de totale omzet uit online activiteiten. Met het integreren van technologie als big data en cloud in hun bedrijfsvoering behalen Nederlandse ondernemers binnen Europa scores die ver boven het gemiddelde liggen. Verbeteringen binnen digitaal ondernemen liggen in het toepassen van AI-technologie en in het benutten van ICT om te kunnen verduurzamen.

Ver bovengemiddeld digitaal vaardig

Ten opzichte van andere Europeanen blijven Nederlanders eveneens ver bovengemiddeld digitaal vaardig. Daarnaast stijgt het aantal beschikbare ICT-specialisten gestaag. Als het gaat om afgestudeerden in de ICT-sector, scoort Nederland beneden gemiddeld in de EU. Van alle Nederlandse afgestudeerden heeft 3% dat gedaan in een ICT-richting, terwijl de vraag naar ICT en technisch geschoold personeel onverminderd hoog is. 

De kracht van digitalisering

Wat nu gewone handelingen zijn, zoals met je telefoon betalen, verschillende slimme apparaten met elkaar verbinden en op grote schaal digitaal vergaderen, was een paar jaar geleden nog toekomstmuziek. Door de komst van nieuwe digitale technologieën zoals 5G, kunstmatige intelligentie en robotisering, verandert de wereld om ons heen snel. Dit biedt kansen. Het is belangrijk dat we deze kansen benutten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt zich sterk om Nederland digitaal koploper van Europa te laten blijven. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap te bevorderen. Dat is niet alleen goed voor onze economie en werkgelegenheid. Het kan ook oplossingen bieden voor onze maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het gebied van zorg, mobiliteit en klimaat.