Europees burgerpanel buigt zich in Maastricht over de toekomst van Europa

Tweehonderd Europese burgers praten dit weekend in Maastricht over belangrijke thema’s voor Europa, zoals migratie en de plek van de EU in de wereld. Het gesprek is onderdeel van de Conferentie over de Toekomst van Europa, waarin inwoners van de Europese Unie kunnen meedenken over de toekomst van de EU.

Vergroot afbeelding Burgerpanel Maastricht 2022 - Conferentie voor de toekomst van Europa
Deelnemers aan het burgerpanel in Maastricht.

Honderdvijftig inwoners uit alle Europese landen zijn fysiek aanwezig in Maastricht. Vijftig mensen sluiten digitaal aan in verband met de coronamaatregelen. De willekeurig gekozen Europeanen zijn een afspiegeling van de bevolking in de Europese Unie.

Namens de Europese Commissie is commissaris Dubravka Šuica (Democratie en demografie) aanwezig in Maastricht. Ook schuift oud-ambassadeur Wepke Kingma aan, als Gezant voor de Conferentie over de Toekomst van Europa namens Nederland.

Burgerpanels

Eerder vonden soortgelijke gesprekken met burgerpanels plaats in Warschau en Florence. De laatste bijeenkomst vindt binnenkort plaats in Dublin. De burgerpanels zijn de voorbereiding op een plenaire vergadering, waar de resultaten uit elk panel worden besproken.

Eindverslag en aanbevelingen

Via de website Kijk op Europa konden alle Nederlanders hun ideeën delen over de toekomst van Europa. Dit initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de Europese Conferentie over de Toekomst van Europa.

De Conferentie eindigt in het voorjaar van 2022 met een eindverslag met aanbevelingen van burgers uit heel Europa. Dat verslag gaat naar het voorzitterschap van de Conferentie: de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Zij gaan aan de slag met de aanbevelingen.