Kan ik na de Brexit in Nederland blijven wonen en werken?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. In die periode verandert er eigenlijk niets voor u door de regels van het terugtrekkingsakkoord. U mag dan namelijk in Nederland blijven wonen, werken en studeren. U moet wel een verblijfsdocument aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Read this information in English

Na de overgangsperiode

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. U mag na 31 december 2020 alleen in Nederland blijven als u een verblijfsdocument heeft. U kunt tot 1 juli 2021 hiervoor een verblijfdocument aanvragen bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Uitnodiging aanvraag verblijfsdocument

De IND heeft geregistreerde VK-onderdanen in Nederland een uitnodiging gestuurd om een verblijfsdocument aan te vragen. Sinds augustus 2020 stuurt de IND geen uitnodigingen meer. Heeft u geen uitnodiging van de IND ontvangen? Of heeft u de aanvraag nog niet ingediend, doet u dit dan zo snel mogelijk. Met dit verblijfsdocument mag u ook na 31 december 2020 in Nederland blijven werken zonder werkvergunning.

Afspraken voor personen die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Voor u gelden de nationale regels om in Nederland te mogen wonen. U vraagt verblijf aan op de website van de IND. Op de website van de IND vindt u meer informatie bij de verschillende verblijfsdoelen zoals Familie, Studie, Werk en Nederlanderschap.