Welke landen willen bij de Europese Unie (EU) horen?

Er zijn 8 landen die bij de Europese Unie (EU) willen horen. Dit zijn kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

Kandidaat-lidstaten

Er zijn 6 kandidaat-lidstaten van de EU. Dit zijn landen die al bezig zijn de EU-wetgeving in het nationale recht te verwerken. Het gaat om:

 • IJsland;
 • Turkije;
 • Montenegro;
 • Noord-Macedonië;
 • Servië;
 • Albanië.

Potentiële kandidaat-lidstaten

Er zijn 2 potentiële kandidaat-lidstaten van de EU. Dit zijn landen die nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het EU-lidmaatschap. Het gaat om:

 • Bosnië-Herzegovina;
 • Kosovo.

Voorwaarden EU-lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van de Europese Unie, moet een land voldoen aan 3 voorwaarden. 

 1. Een land moet een stabiele democratie hebben die de rechtstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt.
 2. Een land moet een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van de EU.
 3. Een land moet de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU overnemen en invoeren.

De EU beslist wanneer een land aan deze voorwaarden voldoet. Een land kan alleen lid worden van de EU als alle bestaande lidstaten daarmee instemmen.