Ministeries voeren beleidsevaluaties uit om te zien of het beleid zin heeft en of ze de doelen halen.