Beleidsonderzoek

Het kabinet onderzoekt regelmatig (mogelijke) beleidskeuzes en de gevolgen hiervan. Zoals interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) en de brede heroverwegingen. Beleidsonderzoeken geven de sterke en zwakke elementen van beleid op een bepaald terrein aan en geven opties voor mogelijke aanpassingen.

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO)

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen.

Brede heroverwegingen

Als reactie op de economische crisis, heeft de overheid in 2009 onderzocht op welke voorzieningen zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. De rapporten van de werkgroepen brede heroverwegingen bieden op 20 beleidsterreinen voorstellen waarmee de overheid geld kan besparen.

Advies van de Studiegroep begrotingsruimte (SBR)

De interdepartementale Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) brengt advies uit over het toekomstige begrotingsbeleid en de begrotingsdoelstelling. Dit gebeurt voorafgaand aan verkiezingen en kabinetsformaties. Het advies van de SBR komt tot stand zonder directe betrokkenheid van het zittende kabinet.