Brede heroverwegingen 14. Asiel, immigratie en integratie

De overheid heeft in 2009 onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. Hier vindt u de brede heroverwegingen op het gebied van Asiel, immigratie en integratie.