Aanvraagformulier deel 1: onderneming en contactpersoon

In dit formulier vult u algemene gegevens in. Zoals het aanvragende bedrijf, een contactpersoon en een wettelijk vertegenwoordiger.

Let op: u kunt het formulier het best openen en invullen op een pc of laptop, met een pdf-lezer als Adobe Acrobat Reader.

Dit formulier is onderdeel van de vergunningaanvraag voor telers die mee willen doen aan het wietexperiment. Bekijk hoe u als teler een vergunning kunt aanvragen.