Aanvraagformulier deel 2: teeltlocatie

U beantwoordt een aantal vragen over de locatie(s) waar u van plan bent de hennep en/of hasjiesj te produceren (teeltlocatie). Deze locatie hoeft nog niet in uw bezit te zijn.

Let op: u kunt het formulier het best openen en invullen op een pc of laptop, met een pdf-lezer als Adobe Acrobat Reader.

Dit formulier is onderdeel van de vergunningaanvraag voor telers die mee willen doen aan het wietexperiment. Bekijk hoe u als teler een vergunning kunt aanvragen.