Voorwaarden gemeenten in wietexperiment

Gemeenten die willen meedoen aan het wietexperiment konden zich hiervoor aanmelden. De adviescommissie Knottnerus heeft geadviseerd over welke geïnteresseerde gemeenten deel zouden moeten nemen aan het experiment. In de gemeenten die genomineerd zijn, moeten alle coffeeshops meedoen aan het experiment.

Voorwaarden gemeenten

De meeste regels en voorwaarden staan in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. Gemeenten die deel willen nemen aan het experiment, konden tot 10 juni 2019 hun belangstelling kenbaar maken.

De Adviescommissie Knottnerus  heeft in augustus 2019 de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid geadviseerd over welke geïnteresseerde gemeenten deel zouden moeten nemen aan het experiment. Dat zijn:

  • Arnhem
  • Almere
  • Breda
  • Groningen
  • Heerlen
  • Hellevoetsluis
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Tilburg
  • Zaanstad

Alle adviezen van de commissie staan in het rapport Nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten cannabisketen. Het kabinet heeft de meeste adviezen uit het rapport overgenomen. In de Kabinetsreactie op het advies legt het kabinet uit waarom het adviezen wel of niet overneemt. 

Bestaande en nieuwe regels tijdens experiment

Tijdens het experiment bepalen de burgemeester of en welke coffeeshops in de gemeente worden toegestaan. Ook blijft het voor de burgemeesters mogelijk om te bepalen aan welke gemeentelijke regels coffeeshops moeten voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de openingstijden en locaties van coffeeshops.

Naleven van de regels van het experiment

De burgemeester mag maatregelen nemen als een deelnemende coffeeshop zich niet aan de regels van het experiment houdt. Dit kan tot sluiting van de coffeeshop leiden.  

Toepassen ingezetenencriterium

In deelnemende gemeenten aan de grens met Duitsland of België mogen coffeeshophouders alleen personen toelaten die in Nederland wonen. De coffeeshophouder mag alleen aan deze personen hennep verkopen. Dit is het ingezetenencriterium.

Verplichte deelname coffeeshops

Alle coffeeshops in de deelnemende gemeente moeten meedoen aan het experiment. Voor alle coffeeshops gelden dan dezelfde regels. Ook is zo voor klanten duidelijk dat zij op kwaliteit gecontroleerde producten kopen.

Ontwikkelingen experiment volgen

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich abonneren op nieuwsberichten en abonneren op documenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.