Aanbieding rapport over Nederlandse wapenexportbeleid in 2015

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Koenders (Buitenlandse Zaken) bieden het rapport 'Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015' aan de Tweede Kamer aan.