Beantwoording vragen over de afgifte vergunning voor export militair materieel naar Jordanië

Antwoorden van minister Zijlstra (BZ) en minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de feitelijke vragen gesteld door de
leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over de afgite vergunning voor export militair
materieel naar Jordanië.