Beantwoording Kamervragen over doorvoer van militaire goederen via Schiphol en andere Nederlandse havens

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Ojik (GroenLinks) over over doorvoer van militaire goederen via Schiphol en andere Nederlandse havens.