Wijziging sanctieregeling Oekraïne

Wijziging Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Per 8 juli 2017 is de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 aangepast op het punt van het wapenembargo. De tekst van de sanctieregeling, die het wapenembargo implementeert, bleek niet volledig aan te sluiten op de tekst van het besluit van de Europese Unie dat het wapenembargo heeft ingesteld. Door de wijziging van de regeling is de vorenbedoelde discrepantie weggenomen.

Als u verdere vragen heeft over deze wijziging, kunt u contact opnemen met het Cluster Wapenexportcontrole van de Directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (dvb-wapenexport@minbuza.nl).