Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015

In de jaarrapporten wapenexportbeleid staan de uitgangspunten, instrumenten en de procedures van het Nederlandse wapenexportbeleid. Daarnaast komt het karakter van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie aan bod. Ook worden een aantal internationale ontwikkelingen op het terrein van de wapenexportcontrole beschreven.

In de bijlagen staan overzichten van de waarde van de afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen. Dit gaat per categorie goederen en per land van eindbestemming. Verder staat in de rapporten welke vergunningaanvragen zijn afgewezen (denial notifications).

Dit is de gecorrigeerde versie van oktober 2016, zoals gemeld in de Kamerbrief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).