Aanbieding reactie op aanbevelingen rapport OVV failliete ziekenhuizen

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer haar reactie aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de aanbevelingen uit het OVV-rapport 'Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Risico’s voor patiëntveiligheid'.