Informatieblad werkkostenregeling

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over de werkkostenregeling. De werkkostenregeling wordt eenvoudiger en op een aantal punten gewijzigd.

Dit zijn voorstellen uit het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag 2014 is aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben met deze voorstellen ingestemd. Zij zijn op 1 januari 2015 ingegaan. Meer over dit wetsvoorstel staat bij het onderwerp Belastingplan 2015 op deze website.