Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 957 kB)