Kamerbrief bij aanbieding evaluatierapport afwikkelingsproces rentederivaten mkb

Minister (Financiën) biedt de Tweede Kamer het evaluatierapport aan over het afwikkelingsproces van de compensatie die door banken aan mkb’ers (ondernemers in het midden- en kleinbedrijf) is verstrekt voor geleden financiële schade door aan hen verkochte rentederivaten (een financieel product). In deze brief geeft de minister ook een appreciatie (beoordeling) van het rapport.