Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW

Aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW (PDF | 7 pagina's | 515 kB)