Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?

Evaluatierapport over het afwikkelingsproces van de compensatie die door banken aan mkb’ers (ondernemers in het midden- en kleinbedrijf) is verstrekt voor geleden financiële schade door aan hen verkochte rentederivaten (een financieel product). Het rapport is opgesteld door ABDTOPConsult.