Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

Leidraad van het ministerie van Financiën voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

De Leidraad is in januari 2014 op enkele punten aangevuld met voorbeelden en toelichtingen inzake het cliëntenonderzoek. Deze herziening houdt verband met de evaluatie van Nederland door de Financial Action Task Force (FATF) in 2011. Om de tekortkomingen die zijn gesignaleerd in die evaluatie te adresseren, is ondermeer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd per 1 januari 2013. De onderhavige wijziging van deze Leidraad strekt ertoe ook de toelichting bij de verplichtingen op grond van de Wwft nader af te stemmen op de FATF standaarden.