Verbod op marktmisbruik en handel met voorkennis

Als een onderneming bewust koersgevoelige informatie achterhoudt, kan dit invloed hebben op de beurskoers. Ondernemers zijn daarom verplicht informatie te delen met en verdachte transacties te melden aan AFM.

Effectenmarkten en beleggers beschermen

De effectenmarkten hebben een sleutelrol in de economie. Vooral omdat bedrijven de winsten uit effectenhandel gebruiken voor bedrijfsinvesteringen. Ook zijn sommige hypotheken en pensioenfondsen gekoppeld aan de beurs. Integriteit op de effectenmarkten is daarom een belangrijk doel van de overheid.

Bescherming tegen marktmisbruik

De Wet op het financieel toezicht (Wft) beschermt beleggers tegen marktmisbruik en handel met voorkennis. Belangrijke punten uit de wet zijn:

  • handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn verboden;
  • ondernemingen moeten koersgevoelige informatie meteen openbaar maken;
  • medewerkers met voorkennis moeten aandelentransacties melden in de onderneming waar ze werken;
  • beleggingsondernemingen moeten vermoedens van voorkennis of marktmanipulatie meteen melden; 
  • ondernemingen moeten een regeling hebben voor privébeleggingtransacties;  
  • analisten moeten bij de openbaarmaking van een beleggingsaanbeveling mogelijke belangenconflicten openbaar maken.

Het Besluit Marktmisbruik geeft regels om marktmisbruik te voorkomen.

Handelen met voorkennis

Koersgevoelige informatie is belangrijke informatie over een onderneming die de beurskoers kan beïnvloeden. Bedrijven met een notering op de beurs moeten koersgevoelige informatie zo snel mogelijk openbaar maken via een persbericht. Dit bericht moet gelijktijdig worden verspreid via de gebruikelijke algemene en financiële media. Ook moet de onderneming het persbericht op de eigen website plaatsen en naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sturen.

Ondernemingen mogen alleen wachten met het publiceren van informatie als zij daar volgens de wet belang bij hebben, bijvoorbeeld als publicatie het verloop van onderhandelingen kan beïnvloeden. De onderneming moet er dan wel voor zorgen dat de informatie niet op een andere manier naar buiten komt. En zij mag beleggers niet misleiden met het uitstel.

Meldplicht verdachte transacties

Vermoedt een beleggingsonderneming dat handel met voorkennis of marktmisbruik plaatsvindt? Dan moet de onderneming dit melden aan de AFM. Iedere medewerker kan de melding doen. De melder hoeft geen bewijzen te leveren. Als er een redelijke grond bestaat voor het vermoeden, is dat genoeg. Na een melding van voorkennis of marktmisbruik bepaalt de AFM of er een onderzoek moet komen.

Aanpak marktmisbruik in Europa

Effectenhandel gaat vaak over landsgrenzen heen. Daarom gelden binnen de Europese Unie (EU) zoveel mogelijk dezelfde regels. De EU heeft richtlijnen en een verordening opgesteld. Hieraan moeten alle lidstaten zich houden.

De toezichthouders voor effectenmarkten uit België, Frankrijk, Portugal en Nederland hebben een leidraad marktmanipulatie opgesteld. De leidraad geeft voorbeelden van strafbare manipulatie op de effectenmarkt.