Verbod op marktmisbruik en handel met voorkennis

Als een bedrijf bewust koersgevoelige informatie geheim houdt, kan dit invloed hebben op de beurskoers. Ondernemers zijn daarom verplicht informatie te delen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En ondernemers moeten verdachte transacties melden aan AFM.

Beurs en beleggers beschermen

De effectenmarkten (de beurs) hebben een belangrijke functie in de economie. Vooral omdat bedrijven de winsten uit effectenhandel gebruiken voor bedrijfsinvesteringen. Ook zijn sommige hypotheken en pensioenfondsen gekoppeld aan de beurs. Eerlijkheid op de effectenmarkten is daarom een belangrijk doel van de overheid.

Bescherming tegen marktmisbruik

De Wet op het financieel toezicht (Wft) beschermt beleggers tegen marktmisbruik en handel met voorkennis. Belangrijke punten uit de wet zijn:

  • handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn verboden;
  • ondernemingen moeten koersgevoelige informatie meteen openbaar maken in een persbericht;
  • medewerkers met voorkennis moeten aandelentransacties melden in de onderneming waar ze werken;
  • beleggingsondernemingen moeten vermoedens van voorkennis of marktmanipulatie meteen melden; 
  • ondernemingen moeten regels hebben voor privébeleggingtransacties;  
  • analisten moeten bij de openbaarmaking van een beleggingsaanbeveling mogelijke belangenconflicten openbaar maken.

Het Besluit Marktmisbruik geeft regels om marktmisbruik te voorkomen.

Handelen met voorkennis

Koersgevoelige informatie is belangrijke informatie over een onderneming die de beurskoers kan veranderen. Bedrijven met een notering op de beurs moeten koersgevoelige informatie zo snel mogelijk openbaar maken in een persbericht. Dit bericht moet het bedrijf tegelijk verspreiden via de normale algemene en financiële media. Ook moet de onderneming het bericht op de eigen website plaatsen en naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sturen.

Ondernemingen mogen alleen wachten met informatie bekendmaken als zij daar op grond van de Wft belang bij hebben. Bijvoorbeeld als de informatie invloed heeft op onderhandelingen. De onderneming moet er dan wel voor zorgen dat de informatie niet op een andere manier naar buiten komt. En zij mag beleggers niet misleiden met het uitstel.

Meldplicht verdachte transacties

Vermoedt een beleggingsonderneming dat er handel met voorkennis of marktmisbruik gebeurt? Dan moet de onderneming dit melden aan de AFM. Iedere medewerker kan de melding doen. Diegene hoeft geen bewijzen te leveren. Als er een redelijke grond bestaat voor het vermoeden, is dat genoeg. Na een melding van voorkennis of marktmisbruik bepaalt de AFM of er een onderzoek moet komen.

Aanpak marktmisbruik in Europese Unie

Effectenhandel gaat vaak over grenzen heen. Daarom gelden binnen de Europese Unie (EU) zoveel mogelijk dezelfde regels op basis van een Europese richtlijn en verordening. Hieraan moeten alle landen in de EU zich houden.