Internationale aanpak witwassen en financiering terrorisme

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht.  Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce.

Financial Action Task Force (FATF)

Deelnemers van de FATF hebben wereldwijde afspraken gemaakt om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme  tegen te gaan. Die afspraken staan in een standaard. Deelnemende landen (waaronder Nederland) moeten zich aan deze standaard houden. De FATF controleert of landen de afspraken naleven. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng en vertegenwoordiging bij de FATF.

Controle door de FATF in 2021

In 2021 controleert de FATF of Nederland zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in de standaard. Bij de controle wordt duidelijk waar het beter kan. De FATF houdt in de gaten of Nederland de verbeteringen daarna ook uitvoert. Zo blijft het internationale financiële stelsel betrouwbaar.  Als een land zich niet houdt aan de afspraken dan kan dit land te maken krijgen met strengere controles op het betaalverkeer.  Bij de controle van Nederland  in 2021 bekijkt de FATF ook welke resultaten Nederland heeft bereikt, zoals veroordelingen, bevroren tegoeden en succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten.

Infographic controle door de FATF in Nederland in 2021

Betrokkenen bij de controle door de FATF

Alle instellingen en sectoren die te maken hebben met de de standaard van de FATF zijn bij de controle betrokken. Dat zijn onder meer:

 • het ministerie van Financiën;
 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD);
 • de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland);
 • de Nederlandsche Bank;
 • Bureau Financieel toezicht

Overzicht van alle organisaties en sectoren

Deze (overheids)organisaties en sectoren verzamelen statistieken over;

 • de strafrechtelijke aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van massavernietigingswapens,
 • het voorkomen van misbruik van organisaties,
 • internationale samenwerking op het gebied van bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering,
 • toezicht op de uitvoering van cliëntenonderzoek door bijvoorbeeld banken, notarissen en trustkantoren.

Daarnaast verzamelen zij voorbeelden van zaken en projecten waaruit blijkt hoe zij werken en welke resultaten zij hebben bereikt.

Met deze cijfers en voorbeelden onderbouwt Nederland schriftelijk dat wij voldoen aan de afspraken die wij met de FATF hebben gemaakt.

Witwasrichtlijnen

De Europese Unie heeft de FATF-aanbevelingen overgenomen in de Derde Anti-witwasrichtlijn. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de Wwft