Aanpak witwassen en financieren van terrorisme

Criminelen kunnen onder meer financiële instellingen misbruiken voor het witwassen van crimineel geld. Terroristen zouden het financieel stelsel kunnen gebruiken om terroristische activiteiten te financieren. De overheid neemt maatregelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering

Sinds  2015 gelden hogere straffen voor witwassen en corruptie. De maximumstraf is 6 jaar gevangenisstraf of 8 jaar bij herhaaldelijk witwassen.

De belangrijkste maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering zijn:

De maatregelen zijn uitgewerkt in de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW). En in de Leidraden van de verschillende toezichthouders.

Toezicht anti-witwassen

Het anti-witwastoezicht is verdeeld over 4 toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op banken, financiële instellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren, casino's, betaaldienstverleners en betaaldienstagenten en elektronisch geldinstellingen. De ondertoezichtgestelden van DNB kunnen in de DNB Leidraad WWFT en SW meer informatie lezen over hoe zij de Wwft moeten toepassen.
  • Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt toezicht op advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Het BFT heeft specifieke leidraden voor zijn ondertoezichtgestelden;
  • Het Bureau Toezicht Wwft (BTW) houdt toezicht op makelaars, domicilieverleners, taxateurs en grootwaardehandelaren. BTW heeft specifieke leidraden voor zijn ondertoezichtgestelden;
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's). De AFM heeft een Wwft Leidraad voor haar ondertoezichtgestelden.

Verantwoordelijkheid financiële instellingen en beroepsbeoefenaars

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hanteert een risico gebaseerde aanpak. Instellingen en bepaalde beroepsbeoefenaars, zoals notarissen en advocaten, moeten in veel gevallen zelf het risico inschatten dat een cliënt geld witwast of terroristen financiert. En ze moeten de striktheid van de eigen maatregelen daarop afstemmen. Die maatregelen kunnen variëren van een vereenvoudigd cliëntenonderzoek tot een zakelijke relatie niet aangaan of verbreken.

Opleidingsverplichting Wwft

De Wwft kent een opleidingsverplichting. Er zijn diverse opleidingen. De frequentie en diepgang van de opleidingsverplichting is gebaseerd op het risico. En hangt af van de vraag of de instelling cliënten of transacties met een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme heeft.