Internationale aanpak tegen witwassen en financiering terrorisme

Om witwassen en terrorismefinanciering internationaal aan te pakken is door de G7 de Financial Action Task Force (FATF) opgericht.  Nederland is ook deelnemer van deze Taskforce.

Financial Action Task Force (FATF)

Deelnemers van de FATF hebben wereldwijde afspraken gemaakt om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme  tegen te gaan. Die afspraken staan in een standaard. Deelnemende landen (waaronder Nederland) moeten zich aan deze standaard houden. De FATF controleert of landen de afspraken naleven. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng en vertegenwoordiging bij de FATF.

Witwasrichtlijnen

De Europese Unie heeft de FATF-aanbevelingen overgenomen in de Derde Anti-witwasrichtlijn. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de Wwft

Verantwoordelijk