Vergunning voor trustkantoren

Trustkantoren verlenen diensten aan ondernemingen, bijvoorbeeld door een vennootschap te beheren in de rol van bestuurder. Een trustkantoor kan zonder het te weten een klant helpen geld wit te wassen. Om misbruik van trustkantoren te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld.

Vergunning aanvragen voor trustkantoren

Trustkantoren moeten een vergunning aanvragen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het Openbare register Wet toezicht trustkantoren staan alle kantoren met een vergunning. Voordat een trustkantoor een vergunning kan aanvragen, moeten de bestuurders aantonen dat zij geschikt zijn voor hun functie. Hiervoor leggen zij een geschiktheidstoets af.

Controle deskundigheid bestuurders en beleidsbepalers

DNB controleert of trustkantoren zich houden aan de eisen van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). DNB controleert ook of de bestuurders en beleidsbepalers van het trustkantoor deskundig en betrouwbaar zijn. Een kantoor dat al een vergunning heeft, moet bij nieuwe bestuurders ook een betrouwbaarheidsonderzoek laten doen. Daarvoor kunnen zij het formulier betrouwbaarheidsonderzoek opsturen naar DNB.

Aanleggen cliëntacceptatiedossier

Trustkantoren moeten zekerheid hebben over de identiteit en de intenties van hun cliënten. Eerder kunnen zij cliënten geen toegang geven tot de Nederlandse financiële markten. Dit wordt de poortwachterfunctie genoemd.

Voor elke cliënt moet het trustkantoor daarom een cliëntacceptatiedossier aanleggen. Hieruit moet onder andere blijken dat het trustkantoor op de hoogte is van:

  • de herkomst en de bestemming van de gelden van het bedrijf;
  • belangrijke delen van de bedrijfsstructuur, zoals verschillende vestigingen een soorten medewerkers;
  • het doel waarvoor de structuur is opgezet.

Ook moet het trustkantoor weten wie de uiteindelijke belanghebbende is ('ultimate beneficial owner', UBO).

Transactiemonitoring

Als de cliënt toegang heeft gekregen tot de financiële markt, moet het trustkantoor de cliënt constant volgen. Komt hierbij een ongebruikelijke transactie naar voren? Dan moet het trustkantoor deze melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).