Vrijwel alle MKB-klanten gecompenseerd of voorschot ontvangen voor rentederivaten

Bijna alle MKB-klanten (99 procent), die onder het Uniform Herstelkader (UHK) vallen, hebben inmiddels een compensatie of een voorschot aangeboden gekregen voor hun rentederivaten. Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Eind mei van dit jaar hebben ruim veertienduizend klanten het compensatieaanbod van hun bank geaccepteerd, ten opzichte van de achtduizend op 31 december 2018. Daarmee wordt het overgrote deel van de ruim 16.000 aangeboden compensaties geaccepteerd. In totaal hebben banken inmiddels ruim een miljard uitgekeerd aan hun klanten, in de vorm van compensatie of voorschotten.

Een klein deel heeft het aanbod van de bank niet geaccepteerd. Bijna twee procent heeft het aanbod afgewezen, zes procent heeft niet binnen de gestelde termijn van twaalf weken gereageerd. Het gaat dan vooral om compensatievoorstellen van minder dan duizend euro of als er sprake is van een faillissement. Banken dienen actief klanten te benaderen als zij niet tijdig op het aanbod reageren.

In 2016 is een onafhankelijke derivatencommissie ingesteld om te bepalen hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke herstelacties, die nodig waren om MKB’ers die rentederivatencontracten hadden afgesloten, te compenseren.