Laura van Geest nieuwe bestuursvoorzitter van Autoriteit Financiële Markten

Mevrouw Laura B.J. van Geest is bij Koninklijk besluit van 10 oktober 2019 voor vier jaar benoemd tot bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 1 februari 2020 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM. Minister Hoekstra van Financiën heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd.

Van Geest is nu directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Hoekstra: ,,Ik ben zeer verheugd dat Laura van Geest bereid is om zich de komende jaren voor de AFM in te zetten. Met haar jarenlange ervaring, haar onafhankelijke blik en grote deskundigheid bij het CPB en eerder bij het ministerie van Financiën is ze een aanwinst voor de AFM.’’

Van Geest (1962) is sinds 2013 directeur van het CPB. Na haar middelbare school studeerde zij af in algemene economie (1989) en bestuurskunde (1992) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1990 trad ze in dienst bij het ministerie van Financiën. Ze onderbrak haar werkzaamheden bij Financiën van 1995 tot 1998 voor de functie van Adviseur Nederland bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Daarna was zij op het ministerie van Financiën achtereenvolgens (plaatsvervangend) directeur Algemene financiële en economische politiek (2002-2006), thesaurier-generaal (2006-2007) en directeur-generaal Rijksbegroting (2008-2013) en loco-secretaris-generaal.