Vergunning voor aanbieden financiële diensten

Een bedrijf moet een vergunning hebben om financiële diensten te mogen verlenen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepalen wie een vergunning krijgt. Om een vergunning te krijgen, moet een bedrijf aan een aantal eisen voldoen.

Eisen voor vergunning

Een bedrijf krijgt alleen een vergunning als het financieel gezond is volgens de AFM. En als het voldoet aan de voorwaarden voor integer bestuur. Deze eisen staan in de Wet financieel toezicht (Wft).

DNB en AFM geven de vergunning af namens de minister van Financiën. Het bedrijf wordt vervolgens toegevoegd aan de registers van financiële instellingen met vergunning:

Vergunning per financiële sector

Het komt voor dat een bedrijf of instelling meerdere vergunningen en registraties heeft. Er zijn namelijk verschillende vergunningen en registers per financiële sector. Bijvoorbeeld voor beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners, kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen.

Sancties of intrekken vergunning financiële instelling

Houdt een financiële instelling zich niet aan de regels van de Wft? Dan legt de toezichthouder maatregels (sancties) op. Bijvoorbeeld een boete. In het ergste geval kan de toezichthouder de vergunning intrekken.